มาตรฐานโรงงานที่ได้รับ

สินค้า | Our Products

See Our Products and Brands

บริการ | Our Services

Learn Our Capabilities

โรงงานได้รับมาตราฐานการผลิต

ผ่านการรับรองโดย คณะกรรมการอาหารและยา , คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย HALAL

เกี่ยวกับเรา | About Us

Our Factory Meets Manufacturing Standards

Our manufacturing facility meets Thailand FDA and The Central Islamic Council of Thailand HALAL Standards

How We Work and What We Do

คัดสรรวัตถุดิบ | Only The Best Raw Materials
สร้างสรรค์รสชาติ | Create Flavours To Match Your Tastes
ใส่ใจในการผลิต | Put Heart and Soul In The Production Process
พร้อมให้คำปรึกษา | Ready To Offer Expert Advice

Coffee Roasted

Honey Process

Dry Process

Wet Process

Yeast Process

Anarobic Process

Carbonic
Process

ติดต่อเรา | Contact us