โรงงาน | Factory

เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน

 
Our Factory Meets Government Manufacturing Standards
 

 

 

 

 

โรงงานได้รับมาตราฐานการผลิต
ผ่านการรับรองโดย คณะกรรมการอาหารและยา, คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย HALAL


Our manufacturing facility satisfies Thailand FDA and The Central Islamic Council of Thailand HALAL Standards