Purefekt Due

กาแฟ Purefekt Due
– กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง 3 อิน 1
– ครมีเทียมธัญพืชชนิดผง
– กาแฟดํา Feel the Burn