ติดต่อเรา | Contact Us

บริษัท ต้นกล้าคอร์ปเปอร์เรชั่นพลัส จำกัด

11 หมู่ 7 ตำบล.สันโป่ง อำเภอ.แม่ริม จังหวัด.เชียงใหม่ 50180
(+66) 868 161 569 / (+66) 5386 0596
tonklaplus.corporation@gmail.com

Tonkla Corporation Plus Co.,Ltd.

11 Moo.7 San Pong, Mae Rim, Chiang Mai 50180
(+66) 868 161 569 / (+66) 5386 0596
tonklaplus.corporation@gmail.com

นส.ลภัสนันท์ แดงติ๊บ

(+66) 86 816 1569
lappassanan.D@purefektdue.com
tonklaplus.corporation@gmail.com
Monday to Saturday 9am – 7pm

นส.วีรินทร์พิมล วงศ์ศรี

(+66) 62 285 3262
lappassanan.D@purefektdue.com
tonklaplus.corporation@gmail.com
Monday to Saturday 9am – 7pm

แบบฟอร์มติดต่อกลับ | Contact Form