บริการลงทะเบียน US FDA

บริการลงทะเบียน US FDA
เพื่อจำหน่ายสินค้านำเข้าที่สหรัฐอเมริกา

ค่าบริการลงทะเบียน US FDA: เริ่มต้น 150,000 บาท ขึ้นอยู่กับโรงงานกับสินค้า

Why Do You Need Us?

คำถาม: ทำไมถึงต้องลงทะเบียน US FDA?
คำตอบ: หากคุณอยากนำเข้าสินค้าประเภทอาหาร หรือ เครื่องดื่มเข้าสหรัฐอเมริกาโรงงานผลิตจะต้องมีเลข US FDA ด้วย


คำถาม: ทำไมทำเองไม่ได้?
คำตอบ: เนื่องจากทุกบริษัทจำเป็นต้องมีตัวแทนที่อเมริกาที่จะพร้อมตอบคำถามจากหน่วยงานจาก US FDA ถ้าสินค้ามีปัญหาเกี่ยวกับ คุณภาพสินค้า หรือ มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้ากับผู้บริโภค บริษัทเราจะเป็นตัวแทนให้ลูกค้าที่ทำการลงทะเบียนกับทางบริษัท ซึ่งบริษัทไทยที่จะทำการลงทะเบียน US FDA ต้องใช้ตัวแทนที่มีใบอนุญาตดำเนินการที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้น


คำถาม: การลงทะเบียนใช้เวลานานเท่าไหร่?
คำตอบ: การลงทะเบียน US FDA ใช้เวลาอยู่ที่ 30 วันทำการ


ประเภทสินค้าที่ต้องลงทะเบียน US FDA เมื่อนำเข้าอเมริกา: อาหาร, ยา, เครื่องมือแพทย์, ผลิตผลทางชีวภาพ, ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปล่อยรังสี, เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตวแพทย์, ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

GET STARTED NOW