ฤไท – Rue Thai Coffee

ฤไท เราตั้งใจและเอาใจใส่ในทุกกระบวนการทํากาแฟ ตั้งแต่เก็บเกี่ยว จนถึงออกมาเป็น สารกาแฟที่ดี เพื่อส่งเสริมเกษตรกรไทยและกาแฟไทยจากหลายๆแหล่งปลูกที่ไม่เป็นที่รู้จักให้ทุกคนรู้จักมากขึ้น โดยตั้งชื่อว่า “ฤไท” ซึ่งแปลว่าหัวใจ แทนลูกเชอรี่กาแฟสีแดงที่ปลูกและรอบล้อมด้วยหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
ฤไท จึงเปรียบเสมือนหัวใจแห่งขุนเขา

“Rue Thai” is our arabica coffee brand that sells only the best Thai coffee beans. We source our specialty and mainstream coffee beans from the Northern region of Thailand, areas such as Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, Lampang, etc. We want to support local Thai coffee farmers and promote Thai coffee on the world stage.